Sociale klasse

Article sections

  Upper class:

  • Royalty
  • Aristocracy: peers van duke (hertog) tot baron
  • Landed gentry

  Middle class:

  • Upper middle class: doctors, barristers, bankers, clercymen, rijke industriëlen en kooplieden, hoge officieren in marine en leger, burgemeesters en MP’s.
  • Lower middle class: lawyers, surgeons, schoolteachers, shopkeepers, inn keepers, ambtenaren.

  Working class:

  • Upper working class: ‘highly skilled workers’ zoals slagers, bakkers, schoenmakers, kuipers, rijtuig makers, visboeren, ambachtslieden.
  • Lower working class: ‘unskilled or semi-skilled workers’ zoals leerlingen, arbeiders, tuinlieden, fabriekspersoneel

  The poor: criminelen, zigeuners en vagebonden.

  Bronnen:
  [1] https://randombitsoffascination.com/portfolio/gentlemen-in-the-regency-era/
  [2] https://www.bl.uk/romantics-and-victorians/articles/status-rank-and-class-in-jane-austens-novels
  [3] https://en.wikipedia.org/wiki/Social_class_in_the_United_Kingdom
  [4] https://www.wattpad.com/167800125-reading-the-regency-the-social-structure-of

  in MensenTijdgeest