Study the law

Article sections

  Jonge heren konden rechten studeren aan de universiteiten van Oxford of Cambridge.

  Met de opgedane kennis konden zij de volgende beroepen uitoefenen:
  Lawyer: iemand die is opgeleid in rechten en die cliënten die juridisch advies geeft, bijv. de ‘family lawyer’.
  Sollicitor: een lawyer die juridisch advies geeft en die cliënten kan vertegenwoordigen bij een rechtbank. Bijvoorbeeld inzake contracten, eigendom overdrachten, testamenten en erfenissen, etc. Werd daarna wel Steward (voor of op aanbeveling van een tevreden cliënt?).
  Barristor: een lawyer die is gespecialiseerd in het vertegenwoordigen van cliënten bij de rechtbank.
  Attorney: een lawyer die namens een client handelt bij juridische aangelegenheden, maar die zich heeft toegelegd op een specifiek rechtsgebied (bijv. Mr. Philips in Pride & Prejudice).

  In het Engelse rechtssysteem ontstaat en wijzigt het geldende recht door redeneringen en beslissingen van rechters. Het is zo gegroeid vanaf de beslissingen die koningen namen (sinds 1066), en die zij zijn gaan delegeren omdat ze geen zin en tijd hadden voor alle zaken.
  Het wordt ‘common law’ genoemd om het verschil aan te geven met ‘civil law’ (ontstaan door invloeden van ‘Roman law’ en de ‘Napoleonic Code’).

  Bronnen:
  [2] “Differences between a lawyer, a sollicitor and a barrister in the UK”, https://www.hg.org/legal-articles/concept-and-differences-between-a-lawyer-a-solicitor-and-a-barrister-in-uk-18875
  [3] Wikipedia, lemma “Common Law”, https://en.wikipedia.org/wiki/Common_law

  in Tijdgeest